Confidențialitatea datelor dvs. cu caracter personal este deosebit de importantă pentru noi.

Prin acest document vă informam asupra modului în care noi prelucram datele dumneavoastra precum si asupra drepturilor pe care le aveti in baza Regulamentului European privind Datele cu Caracter Personal, EU 679/2016, GDPR.

Cine suntem?

Ruca Trade SRL este o societate cu sediul în Str. Sf. Petru Movila 59 Iasi, CUI 28614485, cu număr de înregistrare la Registrul Comerţului Iași J22/1150/2011.

Ce tip de date prelucram?

În vederea procesării comenzii dumneavoastră, a comunicarii de materiale în scop de marketing, sunteți de acord să ne incredințați un minim necesar de date cu caracter personal precum: adresa de e-mail, nume și prenume, adresă, număr de telefon.

Vă rugăm să NU ne furnizați alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în această politică.

Care este scopul și temeiul juridic al prelucrării?

Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul dvs. vor fi colectate și prelucrate de noi pentru unul din următoarele scopuri:

 • de a da curs comenzii dumneavoastră;
 • de a vă transmite materiale în scop de marketing (ex. informări cu privire la produsele dezvoltate, oferte, alte informări în legătura cu furnizarea produselor noastre, etc.);
 • pentru îmbunătățirea bunurilor și serviciilor noastre;
 • pentru a lua decizii de business;
 • pentru a respecta diferite dispoziții legale;
 • pentru respectarea și apararea drepturilor noastre legale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului dvs. exprimat prin formularea comenzii sau expres în sensul transmiterii de material publicitare (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor).

Cine are acces la datele dvs.?

Datele cu caracter personal transmise de dvs. sunt prelucrate de societatea noastră.

În vederea onorării comenzilor datele dumneavoastra pot fi transmise furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de plată/bancare sau furnizorilor de servicii de marketing.

Datele dumneavoastră vor fi transmise și furnizorilor de servicii de contabilitate în vederea îndeplinirii îndatoririlor legale cu privire la documentele contabile.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

Datele cu caracter personal nu vor fi comunicate unor terțe persoane și nici nu vor fi procesate în afara spațiului UE.

Cât timp sunt stocate datele dvs.?

Datele cu caracter personal furnizate de dvs. vor fi prelucrate pe perioada raporturilor noastre contractuale/abonării la newsletter, iar în cazul în care dispozițiile legale ne obliga la pastrarea datelor pe un anumit interval de timp, pe durata acestui interval (ex. actele contabile se patreaza potrivit legii contabilității pentru o perioada de 10 ani).

Dacă datele cu caracter personal nu ne mai sunt necesare pentru a ne respecta obligațiile contractuale sau dispoziițile legale, aceste date vor fi șterse în mod periodic.

Care sunt drepturile dvs.?

În calitate de persoană vizată, în anumite condiții, aveti următoarele drepturi:

 • dreptul de acces la date – în conformitate cu art 15 GDPR aveți dreptul de a obține din partea noastră o confirmare a prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, precum și dreptul de acces la datele respective; totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate noua și care fac obiectul prelucrării; pentru orice alte copii solicitate de dvs., avem dreptul de a percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative; în cazul în care introduceți cererea în format electronic și cu excepția cazului în care solicitați un alt format, informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;
 • dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar noi avem obligația de a șterge datele respective, atunci când: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există nici un alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) vă opuneși prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce ne revine în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației române;
 • dreptul la restricționarea prelucrării – în baza art 18 GDPR aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră;
 • dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către noi, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții;
 • dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 • dreptul de a depune o plângere în baza art. 77 GDPR în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • dreptul de a va retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de noi pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
  Pentru orice intrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor dumneavoastră, ne puteți contacta la adresa: comenzi@umamipizza.ro

 

loader
Cookie pe Umami

Folosim module cookie proprii și ale terților în scopuri analitice și pentru a-ți prezenta publicitate și conținut personalizat pe baza unui profil elaborat în concordanță cu obiceiurile tale de navigare.

Pentru mai multe informații consultă politica de confidențialitate.

Optiuni Cookie

Optiunea "ACCEPT TOATE", acceptati folosirea cookie-urilor functionale, de analiza si de marketing.

Optiunea "Refuz", acceptati folosirea cookie-urilor functionale.